BRAND NEW MOTO GUZZI KEY BLANK FITS MANY MODELS

Sale price $5.00 Regular price $8.99

Moto Guzzi Blank Key 
Fits: Many Models
V7 Stornello,
V7 Racer,
V7 Racer II,
V7 Special,
V7 Special II,
V7 Classic,
V7 Stone,
V7 Stone II,
2003-2009 Breva 750,
2004-2009 Nevada 750,
2006-2011 California 1100,